Reflektion över veckan som varit

Ingen har väl kunnat undgå den kalabalik några karikatyrer skapat. Det verkar nu som om Sverige dragits in i denna konflikt i och med att SD publicerat dessa på sin hemsida. Säkerhetspolisen har visserligen tagit bort bilderna men skadan är nog redan skedd. Kan detta vara den utlösande faktorn för eventuella terroraktacker riktade mot Sverige? Jag tror inte att Sverige kommer att klara sig från detta i all evighet. I och med Sveriges ökande ambition att delta med svensk trupp utanför sveriges gränser kommer vi ytterligare att sättas på kartan som potentiella  motståndare  mot  extremisternas  ideologiska  övertygelser.  Hos våra  politiker verkar inte finnas något säkerhetsmedvetande utan bara en präktighet om att vårt demokratiska och öppna samhälle är osårbart. Nu utlovas guld till den som dödar soldater från de länder som publicerat bilderna på Muhammed.

Till något helt annat... Hur kan det komma sig att en barnpsykiatriker inte ens står under utredning efter att ha blivit anmäld ett flertal gånger. Psykiatrikern i fråga har kategoriskt hävdat att barn utsatts för sexuella övergrepp från sina fäder. I sammanhaget bör även tilläggas att de flesta fall föregåtts av en pågående vårdnadstvist. Den normalbegåvade kan genast dra slutsatsen att ett påstående om sexuella övergrepp inte kommer vara till fördelö för pappan. Ansvarsnämnden som har till uppgift att utreda felaktigheter och överttramp som görs av läkare gör tydligen bara detta om anmälan kommer från rätt person. Uttalande från seriösa läkare under proffesionen tyder på att de metoder som Nina Yderberg använder sig av inte har något som helst vetenskapligt erkännande. Socialstyrelsen verkar inte ha något problem med att en psykiatriker förstör andra människor liv, åtminstonde inte tills detta togs upp i media som de själva uttryckte det.

RSS 2.0